بیانیه «طیف مستقل حرکت ملی آذربایجان» در خصوص اول خرداد

0

علی حسينپور

هر فعال حرکت ملی با مشاهده وضعیت داخلی و منطقه ای حاکم بر ایران و خاورمیانه و در سطحی کلان یعنی روابط بین المللی ، به وضوح به این واقعیت آگاه خواهد شد که وضعیت فعلی حرکت ملی آذربایجان ، حرکت بر لبه تیغ است که اندک غفلتی باعث آسیب های فراوانی خواهد شد .

با گذشت زمان نسبتا طولانی از خرداد 85 شایسته بود قدری درباره آن تامل میشد و به تبعات و پیامدهای آن برای حرکت ملی آذربایجان پرداخته می شد .

در نزد فعالان حرکت ملی آذربایجان ، حرکت خرداد 85 از جمله رخدادهای چند سال اخیر به شمار میرود که تبعات منفی و دراز مدت آن به مراتب از پیامدهای مثبت آن بیشتر و اثرگذارتر بوده است.

برهم خوردن توازن و تعادل میان فعالان حرکت ملی، حاکم شدن جو بی اعتمادی گسترده ، ریزش شدید نیرو و شناسایی نیروهای بالقوه، آشکار شدن پتانسیل های موجود درحرکت ملی آذربایجان برای برنامه ریزی های آتی از سوی حکومت ، به انحراف کشیده شدن آرمان های واقعی حرکت ، رشد بی اعتمادی گسترده در سطح بین المللی نسبت به آینده و خواسته ها و نیات حرکت ملی آذربایجان و….. بخشی از جمله موارد متعددی هستند که با کمال تاسف ، التفات و دقت نظر چندانی به آن ها نمی شود.

شاید بتوان گفت که همین علل و عوامل هستند که حرکت ملی را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و آن را به بیراهه می کشاند تا عناصر نفوذی در آن بتوانند ، حرکت ملی مردم آذربایجان را به سمت اهداف تمامیت خواهانه خود سوق دهند.

به نظر میرسد که زمان آن فرارسیده باشد تا اندکی در اعمال و رفتارمان تجدید نظر کنیم و از تحمیل هزینه های سنگین و بی سرانجام بر دوش حرکت ملی خودداری نمائیم زیرا بازداشت های گسترده فعالان در چند سال اخیر منجر به بی سرانجامی و بی نتیجه بودن خواسته های منطقی حرکت ملی شده است .

چنین جوی در سایه افراط و مواضع انقلابی ؟! برخی از جریان ها و طیف های حرکت ، به وجود آمده است ، امری که انتظار می رود این جریانات و طیف ها ضمن « تجدید نظر » در ارائه راهکارهای خود ونسخه پیچیدن برای آن ، اندکی نیز به « تجدید حدود » خویش بپردازند و کلیت حرکت ملی آذربایجان در راستای خواسته های طیفی خویش مصادره به مطلوب ننمایند.

طیف مستقل حرکت ملی آذربایجان

26/2/1391

Share.