درباره تشکلی موسوم به جنبش آذربایجان

0

یونس شاملی

با اطمینان میتوانم عنوان کنم که جنبش موسوم به آذربایجان (جنبش آذربایجان برای دمکراسی در ایران) نه تنها هیچ سنخیتی با جنبش واقعا موجود و دمکراتیک ملی آذربایجان ندارد، بلکه در تعارض کامل با جنبش خلق ترک ایران و در خدمت فرهنگ نژادپرستانه حاکم در ایران است. عناصر موجود در این تشکل نوکران بی و یا با جیرو مواجیب نژادپرستی دولتی و غیردولتی در ایران هستند و این گروه دست پخت راستگراترین جریانان سیاسی جامعه فارس ایران است. عهد و پیمان این گروه خائن نسبت به مردم آذربایجان و خلق ترک ایران، حفظ اسارت این ملت در زیر سلطه اهریمنی استبداد دینی و نژادپرست فارس حاکم است.

یک پاراگراف کوچک از اطلاعیه این گروه گویای نگرش خائنانه آنان نسبت به هویت خلق ترک ایران و نوکرصفتی شان نسبت به عوامل و اوباشان نژادپرست در ایران است. حالا پاراگراف پایین را بخوانید و ماهیت این گروه دستساز دشمنان آذربایجان را بهتر بشناسید.

در اطلاعیه اعتراضی به رادیو بی بی سی گروه موسوم به جنبش آذربایجان چنین می خوانیم؛

نقل قول؛
موضوع اعتراض به اخبار ساعت 14.55 دقیقه روز یکشنبه 12 سپتامبر 2010

گوینده اخبار این ساعت خانم فرناز قاضی زاده در گفتگویی تلفنی با آقای” ژیار گل” خبرنگار بی بی سی در کردستان عراق در مورد کنسرت خانم گوگوش از او پرسید، چطور شد گوگوش که خود یک ترک است در کردستان عراق کنسرت دارد؟!

پرسش ما بعنوان ایرانیان آذربایجانی که از بنیان گزاران کشور تاریخی خود و نیاکان فرمندمان ایران هستیم و بالغ بر یک چهارم جمعیت ملت ایران تشکیل می دهیم، از بی بی سی فارسی این است که آیا بی بی سی از سرکار خانم گوگوش، این هنرمند بزرگ موسیقی ایران و شرق این سئوال را نموده و این اجازه را از ایشان دریافت داشته که وی را که ملیت ش ایرانی و زادگاهش آذربایجان می باشد، بجای ایرانی آذربایجانی ، ترک خطاب می کند؟!
پایان نقل قول

با یک نگاه کوتاه به متن پاراگراف فوق به سه نکته در دیدگاه این گروه می توان پی برد؛
یک: انکار وجود هویت ترکی، ملت و یا ملیت ترک در ایران.
دوم: باور به مفهوم ساختگی “ملت ایران”. این در حالیست که آگاهان میدانند که ایران اسم مستعار”ملت فارس” در ایران است.
سوم: القاء این شبهه در مورد خانم گوگوش که گویا ایشان ترک نیستند بلکه آذربایجانی هستند. این در حالیست که خانم گوگوش هرگز ترک بودن خود را اگر چه تبلیغ نکرده اما انکار نیز نکرده است.

به عبارت دیگر اعتراضیه گروه موسوم به جنبش آذربایجان به بی بی سی اینست که چرا خبرنگار بی بی سی هویت اتنیکی خانم گوگوش را که ترک هستند ذکرکرده است و باز اعتراض می کنند که معرفی خانم گوگوش به عنوان یک ترک بایستی با اجازه خودشان صورت بگیرد. ولی کسی نیست از این گروه بپرسد که در کجای دنیا برای بیان واقعیت و تعلق ملی و اتنیکی شخصیتی سیاسی، ادبی و یا هنری بایستی کسب اجازه شود؟ این در حالیست که اخیر خانم گوگوش در مصاحبه تلویزیونی با یکی از کانالهای ترکیه ترک و آذربایجانی بودن خود را مطرح کرده به زبان ترکی در آن تلویزیون سخن گفته و حتی ترکیه را به مثابه وطن خویش ذکر کرده است. گروه موسوم به جنبش آذربایجان کاسه داغتر از آش شده است.

به عبارت دیگر این گروه دشمن زبان ترکی و خلق ترک در ایران است. بنابراین این گروه نه تنها در خدمت مردم آذربایجان و ملت ترک در ایران نیست بلکه در ضدیت و دشمنی با آن بوجود آمده است و دستهای ناپاکی در شکل گیری این گروه نقش بازی کرده اند.

عنوان اتنیک خلق ما “ترک” و عنوان زبان مردم ما “ترکی” و یا “ترکی آذربایجانی” است. باز هم بایستی برای رفع سوئ تفاهم بیشتر اضافه کنم که ترک های ساکن در ایران که در چهار منطقه آذربایجان، خراسان، قشقایستان و فریمن اصفهان و بصورت پراکنده درمناطق دیگر ایران زندگی می کنند و بیش از 60 درصد جمعیت تهران هستند، از نظر اتنیکی به یک خلق و ملت و یا ملیت تعلق دارند و آن ملت و یا ملیت ترک در ایران است. آما یک آذربایجانی، با وجود اینکه اکثریت جمعیت آذربایجان را ترکها تشکیل میدهند، میتواند ترک نباشد. چون اتنیکهای دیگری چون کردها، فارسها، تالشها و گیلک ها نیز در اراضی آذربایجان زندگی می کنند. بنابراین لزوما یک آذربایجانی ترک نیست و لزوما یک ترک آذربایجانی نیست. چرا که آن شخص میتواند از منطقه خراسان و یا قشقایستان باشد. بنابراین معرفی هنرمندان و شخصتهای برجسته به ملیته خاصی بایستی که با تعلق هویتی ایشان مطرح گردد تا جایگاه شخصیتهای منسوب به خلق ترک در آفرینش ادبی و هنری خلاقیتهای وی و تاثیر گذاری بر میراث فرهنگی، ادبی و هنری آن در آذربایجان، ایران، منطقه و جهان روشن گردد و افتخارات ملیت ترک در این رابطه آنچنان که تاکنون از دیده ها پنهان نگه داشته شده است، برای اهل هنر و ادب روشن و آشکار گردد.

بنابراین اگر گروه موسوم به جنبش آذربایجان با هویت ترکی خلق ما، و زبان ترکی آن در تخاصم است و اگر این گروه مفهوم ملت ایران را بجای ملت ترک در ایران میخواهد حقنه کند و اگر این گروه میخواهد شخصیتهای متعلق به جامعه ترک ایران را از انظار مطبوعات دور بدارد، نمیتواند دوست خلق ترک و یا مردم آذربایجان در ایران باشد. این هر سه در تعارض و دشمنی با خلق ترک در ایران و مردم آذربایجان است، ماموریتی که گروه موسوم به جنبش آذربایجان در انجام آن از هیچ چیزی فروگذاری نمی کنند.

گروه موسوم به جنبش آذربایجان یک گروه دست ساز جریانان نژادپرست در ایران و جریانی در خدمت نژادپرستی و دشمنی با آزادی و حقوق برابر ملیتهای ساکن در ایران است. این گروه را بایستی در ردیف راستگراترین جریانان سیاسی جامعه فارس در ایران بحساب آورید . چون کسی برای این جریان در آذربایجان تره هم خرد نمی کند.
20100920

منابع؛
http://www.iranazar.net

Share.